Skip to main content

Christmas Market, Leuven

Address
Monseigneur Ladeuzeplein, Leuven, Belgium
Country
Belgium
City
Leuven
Type
Christmas market
Frequence
Yearly

Markets you might like